דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תחום פעולה כללי

33.21

152,170,000
בשנת 2012 תקציב תחום פעולה כללי הוא ₪94,951,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪152,170,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪4,725,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪156,895,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪9,371,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪45,475,000 (28.98%)
  • תמיכות והעברות: ₪6,690,000 (4.26%)
  • רכש וקניות: ₪96,670,000 (61.61%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪98,747,184
תחת סעיף זה מוקצים 130 תקני כח אדם , ובנוסף 619 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?