דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2020 תקציב הפחתות ממשרד החקלאות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-122,507,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2019 עמד על ₪-137,585,405
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2020.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)