דלג לתוכן עיקרי
33.08.01.07

מנהלת גרעיניי משימה לאומיים השתתפות משרדי ממשלה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעולות אחרות באחריות (תחת תחום פעולות אחרות באחריות בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב מנהלת גרעיניי משימה לאומיים השתתפות משרדי ממשלה הוא ₪485,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?