דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פעולות אחרות באחריות

33.08

81,497,000
בשנת 2020 תקציב פעולות אחרות באחריות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪81,497,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪122,507,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪204,004,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪16,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪42,086,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪72,971,000 (35.77%)
  • רכש וקניות: ₪131,033,000 (64.23%)

הביצוע בשנת 2019 עמד על ₪27,974,030
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2020.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?