דלג לתוכן עיקרי
33.06.02.30

התקשרויות לתקורה של החטיבה להתיישבות

תקציב מאושר: 34,399,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות ומחקרים בחקלאות (תחת תחום תמיכות בחקלאות בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב התקשרויות לתקורה של החטיבה להתיישבות הוא ₪33,850,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪34,399,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪32,325,034
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)