דלג לתוכן עיקרי
33.06.02.18

מיזמים במימון חיצוני

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות ומחקרים בחקלאות (תחת תחום תמיכות בחקלאות בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב מיזמים במימון חיצוני לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2020 עמד על ₪61,796
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2021.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)