דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2016 תקציב טיפול במחלת הברוצלוזיוס לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪16,070,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?