דלג לתוכן עיקרי
33.06.01.07

חוק הגליל

תקציב מאושר: 128,196,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות ומחקרים שנתים (תחת תחום תמיכות בחקלאות בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב חוק הגליל הוא ₪98,925,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪128,196,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪91,071,785
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)