דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפויות במשרדי ממשלה אחרים

33.05.01.50

1,000,000
בשנת 2018 תקציב השתתפויות במשרדי ממשלה אחרים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2018.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)