דלג לתוכן עיקרי
33.04.02.50

השתתפויות במשרדי ממשלה אחרים

תקציב מאושר: 38,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות שוטפות לפעילות (תחת תחום הרשות לפיתוח והתיישבות בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב השתתפויות במשרדי ממשלה אחרים הוא ₪38,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2016 עמד על ₪501,789
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2018.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)