דלג לתוכן עיקרי
33.04.02.03

סבסוד פיתוח מגרשים בחברה הבדואית

תקציב מאושר: 28,000,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות שוטפות לפעילות (תחת תחום הרשות לפיתוח והתיישבות בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב סבסוד פיתוח מגרשים בחברה הבדואית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪28,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪18,105,803
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)