דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הוצאות שוטפות לפעילות

33.04.02

103,094,000
בשנת 2019 תקציב הוצאות שוטפות לפעילות הוא ₪66,811,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪103,094,000
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪25,334,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪19,758,000 (19.17%)
  • תמיכות והעברות: ₪63,726,000 (61.81%)
  • רכש וקניות: ₪16,148,000 (15.66%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪67,553,571
תחת סעיף זה מוקצים 62.5 תקני כח אדם , ובנוסף 72 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?