דלג לתוכן עיקרי
33.04.01.06

העסקת סטודנטים

תקציב מאושר: 125,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר - רשות הבודאים (תחת תחום הרשות לפיתוח והתיישבות בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב העסקת סטודנטים הוא ₪125,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪121,799
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)