דלג לתוכן עיקרי
33.02.02.82

עבודה בלתי צמיתה

תקציב מאושר: 745,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות שוטפות לפעילות (תחת תחום מנהל המחקר החקלאי בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב עבודה בלתי צמיתה הוא ₪745,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪20,130,847
תחת סעיף זה מוקצים 1,364 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)