דלג לתוכן עיקרי
33.02.02.70

הכנסות מגורמי חוץ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות תפעול ופעולות (תחת תחום מנהל המחקר החקלאי בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב הכנסות מגורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?