דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות ממשרדי ממשלה אחרים

33.02.02.55

-45,567,000
בשנת 2014 תקציב השתתפות ממשרדי ממשלה אחרים הוא ₪-35,457,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-45,567,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪-54,375,986
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)