דלג לתוכן עיקרי
33.02.02.48

הפחתות ממשרד החקלאות

תקציב מאושר: -1,635,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות שוטפות לפעילות (תחת תחום מנהל המחקר החקלאי בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב הפחתות ממשרד החקלאות הוא ₪-3,715,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,635,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 2020 עמד על ₪-2,462,977
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2021.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)