דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הוצאות שוטפות לפעילות

33.02.02

267,398,000
בשנת 2024 תקציב הוצאות שוטפות לפעילות הוא ₪267,398,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪48,453,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪315,851,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪123,127,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪49,501,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪163,186,000 (51.67%)
  • רכש וקניות: ₪150,838,000 (47.76%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪256,763,955
תחת סעיף זה מוקצים 495 תקני כח אדם , ובנוסף 1,364 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?