דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2021 תקציב השתתפות מגורמי ביטחון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-700,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2020 עמד על ₪-525,666
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2021.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)