דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2016 תקציב הוצאות שכר הוא ₪213,078,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪219,235,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,432,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪220,667,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪46,284,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪220,667,000 (100%)

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪219,939,018
תחת סעיף זה מוקצים 793 תקני כח אדם , ובנוסף 2,843 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?