דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הוצאות שוטפות לפעילות

33.01

411,131,000
בשנת 2024 תקציב הוצאות שוטפות לפעילות הוא ₪411,131,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪150,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪411,281,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪120,461,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪50,501,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪263,047,000 (63.96%)
  • רכש וקניות: ₪129,828,000 (31.57%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪409,534,140
תחת סעיף זה מוקצים 851 תקני כח אדם , ובנוסף 1,223 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?