דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הוצאות שוטפות לפעילות

33.01

409,685,000
בשנת 2024 תקציב הוצאות שוטפות לפעילות הוא ₪409,685,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪150,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪409,835,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪120,461,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪50,001,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪272,513,000 (66.49%)
  • רכש וקניות: ₪118,916,000 (29.02%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪409,594,101
תחת סעיף זה מוקצים 908 תקני כח אדם , ובנוסף 1,223 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?