דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרד החקלאות

33

2,230,003,000
בשנת 2024 תקציב משרד החקלאות הוא ₪2,230,003,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪50,622,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪2,280,625,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪245,588,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪755,595,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪460,899,000 (20.21%)
  • תמיכות והעברות: ₪1,384,590,000 (60.71%)
  • רכש וקניות: ₪364,431,000 (15.98%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,764,801,989
תחת סעיף זה מוקצים 1,427 תקני כח אדם , ובנוסף 2,587 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?