דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2013 תקציב השתתפות ממשרדי ממשלה אחרים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?