דלג לתוכן עיקרי
32.50.01.70

הכנסות מגורמי חוץ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות שנתיות ביצרן (תחת תחום תמיכות בחקלאות בסעיף תמיכות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב הכנסות מגורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?