דלג לתוכן עיקרי
32.50.01.04

ענף הבקר והצאן

תקציב מאושר: 37,000,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות שנתיות ביצרן (תחת תחום תמיכות בחקלאות בסעיף תמיכות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב ענף הבקר והצאן הוא ₪7,431,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪37,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪8,090,331
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)