דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תמיכות בחקלאות

32.50

973,382,000
בשנת 2014 תקציב תמיכות בחקלאות הוא ₪941,003,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪973,382,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪5,333,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪978,715,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪11,709,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪686,191,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪975,415,000 (99.66%)

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪868,836,040
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?