דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות ממפעיל מתקן ההתפלה באשקלון בעבור תשלום דמי חכירה לקצאא

32.30.01.07

-
בשנת 2014 תקציב הכנסות ממפעיל מתקן ההתפלה באשקלון בעבור תשלום דמי חכירה לקצאא לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪-297,266
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)