דלג לתוכן עיקרי
32.20.01.52

עידוד השימוש בתחבורה ציבורית

תקציב מאושר: 11,000
תקנה תקציבית בתכנית סובסידיה לתחבורה (תחת תחום סובסידיה לתחבורה בסעיף תמיכות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב עידוד השימוש בתחבורה ציבורית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪11,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?