דלג לתוכן עיקרי
32.20.01.23

אשכול בני ברק

תקציב מאושר: 5,260,000
תקנה תקציבית בתכנית סובסידיה לתחבורה (תחת תחום סובסידיה לתחבורה בסעיף תמיכות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב אשכול בני ברק הוא ₪11,764,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,260,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪10,068,299
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)