דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אשכול חדרה-נתניה ונהריה-צפת

32.20.01.05

57,488,000
בשנת 2013 תקציב אשכול חדרה-נתניה ונהריה-צפת הוא ₪49,405,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪57,488,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?