דלג לתוכן עיקרי
32.10.02.12

השתתפות במשרד האוצר

תקציב מאושר: 500,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות משק הדלק (תחת תחום הוצאות משק הדלק בסעיף תמיכות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב השתתפות במשרד האוצר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?