דלג לתוכן עיקרי
32.08.11.04

תמיכה בספנות - 1998

תקציב מאושר: 35,000,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות בספנות (תחת תחום תמיכות בתחבורה בסעיף תמיכות במחירי מצרכי -).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב תמיכה בספנות - 1998 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪35,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?