דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פרעון הלוואה לתוכנית פיתוח רש"ת

32.08.09.16

30,000,000
בשנת 2005 תקציב פרעון הלוואה לתוכנית פיתוח רש"ת לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪30,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?