דלג לתוכן עיקרי
32.08.05.02

רזרבה להתייקרויות כללי

תקציב מאושר: 6,891,000
תקנה תקציבית בתכנית מימון רכישת אוטובוסים (תחת תחום תמיכות בתחבורה בסעיף תמיכות במחירי מצרכי -).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב רזרבה להתייקרויות כללי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪6,891,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך רזרבות-רזרבה כללית.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?