דלג לתוכן עיקרי
32.08.04.50

אשכול נתניה עירוני

תקציב מאושר: 14,481,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכה ישירה בתעריפים (תחת תחום תמיכות בתחבורה בסעיף תמיכות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב אשכול נתניה עירוני הוא ₪12,814,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪14,481,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪7,937,060
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)