דלג לתוכן עיקרי
32.08.04.22

הכנסות ממפעילים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תמיכה ישירה בתעריפים (תחת תחום תמיכות בתחבורה בסעיף תמיכות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב הכנסות ממפעילים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?