דלג לתוכן עיקרי
32.08.04.20

רזרבה לתשלומי סובסידיה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תמיכה ישירה בתעריפים (תחת תחום תמיכות בתחבורה בסעיף תמיכות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב רזרבה לתשלומי סובסידיה הוא ₪129,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)