דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סבסוד חלופות לשימוש בנמלים

32.08.04.08

20,000,000
בשנת 2005 תקציב סבסוד חלופות לשימוש בנמלים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪20,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪92,670
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)