דלג לתוכן עיקרי
32.08.04.03

סובסידיה לחיילים

תקציב מאושר: 125,177,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכה ישירה בתעריפים (תחת תחום תמיכות בתחבורה בסעיף תמיכות במחירי מצרכי -).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב סובסידיה לחיילים הוא ₪170,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪125,177,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪171,068,780
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)