דלג לתוכן עיקרי
32.06.12.03

תשלום למקורות עבור החדרת מים לאקוויפר

תקציב מאושר: 10,250,000
תקנה תקציבית בתכנית רכישת מים מותפלים (תחת תחום תמיכות במחירי המים בסעיף תמיכות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב תשלום למקורות עבור החדרת מים לאקוויפר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,250,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?