דלג לתוכן עיקרי
32.06.11.18

הכנסות מ-VID עבור תשלום דמי חכירה לקצא"א

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות בספקי מים (תחת תחום תמיכות במחירי המים בסעיף תמיכות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב הכנסות מ-VID עבור תשלום דמי חכירה לקצא"א לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?