דלג לתוכן עיקרי
32.06.11.13

רכישת מים מאתר התפלת מי ים בפלמחים

תקציב מאושר: 46,901,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות בספקי מים (תחת תחום תמיכות במחירי המים בסעיף תמיכות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב רכישת מים מאתר התפלת מי ים בפלמחים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪46,901,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)