דלג לתוכן עיקרי
32.06.11.04

עתודה לספקי מים

תקציב מאושר: 803,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות בספקי מים (תחת תחום תמיכות במחירי המים בסעיף תמיכות במוצרים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב עתודה לספקי מים הוא ₪803,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)