דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

קיצוץ מים 2002 - תמיכה בחקלאים שמכסת המים שלהם קוצצה בשנת 2002

32.06.08.01

38,000,000
בשנת 2005 תקציב קיצוץ מים 2002 - תמיכה בחקלאים שמכסת המים שלהם קוצצה בשנת 2002 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪38,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪16,382,640
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)