דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תמיכה בחקלאים בגין קיצוץ מכסת מים לשנת 2002

32.06.08.01

80,000,000
בשנת 2002 תקציב תמיכה בחקלאים בגין קיצוץ מכסת מים לשנת 2002 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪80,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?