דלג לתוכן עיקרי
32.06.07.01

קיצוץ מים 2003-עתודה לתמיכה בחקלאים שהכנסתם נפגעה עקב הקיצוץ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות בחקלאות (תחת תחום תמיכות במחירי המים בסעיף תמיכות במוצרים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב קיצוץ מים 2003-עתודה לתמיכה בחקלאים שהכנסתם נפגעה עקב הקיצוץ הוא ₪40,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?