דלג לתוכן עיקרי
32.04.08.01

שיפוי יצואנים יש"ע והגולן דרך מכון הייצוא

תקציב מאושר: 13,178,000
תקנה תקציבית בתכנית שיפוי יצואנים (תחת תחום תמיכות אחרות בסעיף תמיכות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב שיפוי יצואנים יש"ע והגולן דרך מכון הייצוא הוא ₪7,030,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪13,178,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪9,055,436
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)