דלג לתוכן עיקרי
32.04.06.04

רזרבה לתמיכות כלכליות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רזרבה להתייקרויות (תחת תחום תמיכות אחרות בסעיף תמיכות במוצרים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב רזרבה לתמיכות כלכליות הוא ₪10,625,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)