דלג לתוכן עיקרי
32.04.04.03

אחזקת מלאי חירום לחיטה

תקציב מאושר: 29,400,000
תקנה תקציבית בתכנית מלאי חירום (מל"ח) (תחת תחום תמיכות אחרות בסעיף תמיכות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב אחזקת מלאי חירום לחיטה הוא ₪22,500,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪29,400,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪20,744,385
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)