דלג לתוכן עיקרי
32.02.22

שלוחת ההטלה

תקציב מאושר: 395,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תמיכות בייצור חקלאי בסעיף תמיכות במחירי מצרכי -.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2003 תקציב שלוחת ההטלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪395,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪395,000 (100%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪7,700,650
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?